Digitalni kurs obuke

Modul 2: Zašto je SEN komplikovan

U ovom modulu istražujemo neke detalje Posebnih obrazovnih potreba, kako bismo lakše objasnili i razumeli složene izazove sa kojima se suočavamo kao učitelji i kreatori nastave
kreatori.

Modul 5: Razumevanje ASD-a 1

U ovom modulu ćemo se baviti ASD-om (Autistic Spectrum Disorder), poremećajima spektra autizma, šta je to, kako ga prepoznajemo, kako utiče na ljude i šta predstavlja u učionici

Modul 6: Razumevanje ASD-a 2

U ovm modulu ćemo se baviti ASD-om (Autistic Spectrum Disorder), poremećajima na spektru autizma, šta je to, kako ga prepoznajemo, kako utiče na ljude i šta znači u vašoj učionici

Modul 7: Razumevanje ADHD-a 1

U ovom modulu ćemo posebno analizirati Poremećaj manjka pažnje (ADHD); saznaćemo šta on predstavlja, kako ga prepoznati, kako utiče na ljude i šta bi mogao značiti u vašoj učionici

Modul 8: Razumevanje ADHD-a 2

U ovom modulu ćemo se posebno baviti ADHD-om iz različitog ugla, ulazeći u suštinu i razmatrajući kako da oslobodimo potencijal učenika sa ADHD-om

Modul 9: Razumevanje disleksije 1

U ovom modulu ćemo se posebno baviti disleksijom kako bismo naučili šta ona predstavlja, kako se prepoznaje, kako utiče na pojedince i šta može da znači u vašoj učionici

Modul 14: Rutine i rituali

U ovom modulu će biti reči o važnosti uspostavljanja rutina za učenike sa posebnim obrazovnim potebama i načinima uspostavljanja ovih rutina

Modul 15: Domaći rad

U ovm modulu ćemo naučiti kako da zadajemo i prilagodimo domaće zadatke u skladu sa posebnim obrazovnim potrebama učenika

Modul 19: Kako motivisati druge

Ovaj modul će vam pomoći da razumete načine kako da motivišete druge – kako da pokažete saosećanje i da ih uključite u građenje inkluzivnijeg okruženja za učenje