Modul 2: Zašto je SEN komplikovan

U ovom modulu istražujemo neke detalje Posebnih obrazovnih potreba, kako bismo lakše objasnili i razumeli složene izazove sa kojima se suočavamo kao učitelji i kreatori nastave kreatori.

Preuzmi PDF

Modul 2: Zašto je SEN komplikovan