Modul 16: Praktične metode za ASD

U ovom modulu ćemo se upoznati sa posebnim praktičnim metodama i sredstvima za rad sa učenicima sa ASD-om

Preuzmi PDF

Modul 16: Praktične metode za ASD