Modul 11: Intersekcionalnost i SEN

U ovom modulu ćemo se baviti preklapanjem SEN-a i drugih faktora kao što su polna, etnička i kulturna pripadnost.

Preuzmi PDF

Modul 11: Intersekcionalnost i SEN