Modul 17: Praktične metode za ADHD

U ovom modulu ćemo se baviti konkretnim alatima i metodama, tehnikama i aktivnostima u radu sa ADHD učenicima

Preuzmi PDF

Modul 17: Praktične metode za ADHD