Modul 7: Razumevanje ADHD-a 1

U ovom modulu ćemo posebno analizirati Poremećaj manjka pažnje (ADHD); saznaćemo šta on predstavlja, kako ga prepoznati, kako utiče na ljude i šta bi mogao značiti u vašoj učionici

Preuzmi PDF

Modul 7: Razumevanje ADHD-a 1