Modul 4: Od nastavnika do ‘detektologa’

Ovaj modul će vam pomoći ne samo da prepoznate znake i nagoveštaje koji ukazuju na potrebu za posebnim obrazovnim pristupom, već i da razumotrite uzroke ovakvih ponašanja

Preuzmi PDF

Modul 4: Od nastavnika do ‘detektologa’