Modul 19: Kako motivisati druge

Ovaj modul će vam pomoći da razumete načine kako da motivišete druge - kako da pokažete saosećanje i da ih uključite u građenje inkluzivnijeg okruženja za učenje

Preuzmi PDF

Modul 19: Kako motivisati druge