Modul 6: Razumevanje ASD-a 2

U ovm modulu ćemo se baviti ASD-om (Autistic Spectrum Disorder), poremećajima na spektru autizma, šta je to, kako ga prepoznajemo, kako utiče na ljude i šta znači u vašoj učionici

Preuzmi PDF

Modul 6: Razumevanje ASD-a 2