Modul 15: Domaći rad

U ovm modulu ćemo naučiti kako da zadajemo i prilagodimo domaće zadatke u skladu sa posebnim obrazovnim potrebama učenika

Preuzmi PDF

Modul 15: Domaći rad