Pet osnovnih vrednosti

Svako je dragocen.

Znamo da:
svaki pojedinac ima snage i veštine da doprinese grupi Niko nije bolji ili 'superioran'.

1

Svesni smo sebe.

Znamo da:
niko nije savršen, i to je u redu poznajemo sopstvene slabosti i jake strane

2

Gradimo puteve komunikacije.

Znamo da:
kad živimo zajedno, važno je da jasno izrazimo svoje različite potrebe i sklonosti.

3

Ispravno od samog početka.

Znamo da:
rana intervencija može da bude od ključne važnosti za nečije samopouzdanje i osećaj pripadanja.

4

Delimo odgovornost:

Znamo da:
zadatak inkluzije nije samo zadatak nekolicine ako svi po malo doprinesemo, svako puno dobija

5