York Associates

Napredak u učenju jezika ne podrazumeva uvek i bolju komunikaciju. U duhu ove filozofije. York Associates već trideset godina stvara i realizuje programe stručnog usavršavanja za profesionalce i nastavnike kao garanciju za uspešan rad u dinamičnom okruženju.

Learnjam

Sposobnost da pruži kvalitetnu onlajn nastavu je od ključne važnosti za svaku obrazovnu organizaciju. Learnjam pomaže organizacijama u ostvarenju ovog cilja, pružajući jedinstvenu podršku, zasnovanu na jedinstvenim rešenjima dizajna, stručnoj metodici i višegodišnjem praktičnom iskustvu u razvijanju onlajn kurseva i programa obuke.

I & F Instruction & Formation

I & F Instruction & Formation je irska organizacija sa sedištem u Dablinu, koja se bavi obrazovanjem i razvojem polaznika svih uzrasta, sa posebnim osvrtom na učenje jezika, sportske aktivnosti, razvoj ličnih veština, omladinske programe i preduzetništvo. Svi naši polaznici su deo Transnacionalnih projekata Evrope i evropske mreže ‘Nove ideje za nove mogućnosti’.

CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente je NVO iz Rumunije koja se bavi Celoživotnim obrazovanjem od 2005. godine. Podržavamo inicijative i realizujemo programe i projekte koji imaju za cilj povezivanje, inovaciju i širenje primera dobre prakse. Aktivnim učešćem, oblikujemo pozitivne Evropske inicijative i postižemo željeni učinak na regionalnom nivou. Podržavamo inicijative i pokrećemo programe i projekte u sferi saradnje, inovacije i razmene dobre prakse. Osnovni cilj organizacije CPIP je promocija Celoživtnog obrazovanja među svim učesnicima.

Babel Idiomas

Od svojih početaka kao mala jezička škola 1999. godine, Babel Idiomas je prerastao u poznatu instituciju od nacionalnog značaja u nastavi jezika. Škola posluje sa 3 centra u Španiji i organizuje kurseve engleskog, španskog, nemačkog, francuskog i italijanskog jezika za polaznike svih uzrasta. Naš tim nastavnika okuplja stručnjake različitih nacionalnosti, sa iskustvom u socijalnoj inkluziji stečenim u različitim zemljama Evropske unije.

GROWTHCOOP

GROWTHCOOP je organizacija koja se bavi dizajnom i realizacijom programa obuke za uvećanje potencijala timskog rada i razvoj novih veština. Osnovni ciljh organizacije GROWTHCOOP je uvođenje novih ideja sa ključnim uticajem unutar ogranizacija, a samim tim i unutar društvene zajednice. Naša misija je fokusiranje ka novim rešenjima.

Jezička škola Blackbird

Koncept istinski inkluzivne učionice je centralni deo našeg projekta i svi napori projektnog tima usmereni su ka postizanju što šireg uticaja, kako bi koristi od naših rezultata na kraju mogle da dopru do najvećeg mogućeg broja ključnih aktera – prosvetnih radnika, učenika i roditelja.