GROWTHCOOP je organizacija koja se bavi dizajnom i realizacijom programa obuke za uvećanje potencijala timskog rada i razvoj novih veština. Osnovni ciljh organizacije GROWTHCOOP je uvođenje novih ideja sa ključnim uticajem unutar ogranizacija, a samim tim i unutar društvene zajednice. Naša misija je fokusiranje ka novim rešenjima.