Napredak u učenju jezika ne podrazumeva uvek i bolju komunikaciju. U duhu ove filozofije. York Associates već trideset godina stvara i realizuje programe stručnog usavršavanja za profesionalce i nastavnike kao garanciju za uspešan rad u dinamičnom okruženju.