„Centrul Pentru Promovarea Învățării Permanente-CPIP este un ONG din România care lucrează din 2005 în domeniul învățării permanente. CPIP se angajează să integreze principiul egalității de șanse pentru toți cetățenii în politicile publice și practicile asociate, ca parte integrată a ne practici în acest domeniu.

CPIP promovează cultura „învățării pe tot parcursul vieții” prin implicarea activă a membrilor comunității în dezvoltarea unei strategii de implementare coerentă a conceptului și practicii de învățare permanentă.”